Nektarspår

Lev och låt leva!


Vårblommor (april)

Om blomningstider

Blomningstider är ju, i synnerhet i vårt nord-sydligt avlånga land, ett tämligen flytande begrepp. Uppdelningen på den här sidan är gjord efter de förväntade högblomningstiderna i östra Svealands kusttrakter och kan inte anses giltiga över arternas hela utbredningsområden. Likaså måste man räkna med en variation på en eller ett par veckor från år.


Besök vårblommorna (i trakterna kring Stockholm blommar de från april och ett tag framöver)
Backförgätmigej Blåsippa Dvärgvårlök Sloknunneört Smånunneört
Svalört Tussilago Vitsippa Vårförgätmigej Vårlök

En mustig doft av vår strömmar emot mig,
fylld till bredden av förväntansfylld kraft.
För tidigt, varnar förnuftet.
Vintern kan slå tillbaka.
Honungsbiet ska vila ännu en tid i sin kupa.
Humlors drottningar slumra sött i vintergemaken.
Jag vet..,men i dikesrenarna städar redan den röde hanen och röjer plats för kommande fröjder.


I hästhagen har tjälen har gått ur marken.
Hon ser lite fundersam ut, damen.
Kanske begrundar hon det faktum att hon står för, eller snarare på, årets första hästhovar.
Kanske undrar hon bara vart det där goda, gröna tagit vägen.