Nektarspår

Lev och låt leva!

Tro och fakta om blodnäva, Geranium sanguineum L.

blodnäva

När och var ska jag leta?

Under juni-augusti är blodnävan en vanlig syn i södra och mellersta Sverige, särskilt i de östra delarna. Den är kalkgynnad och trivs bra på torra, soliga ställen som steniga skogsbackar och klippskrevor.

Hur känner jag igen den?

De stora, upp till 2 cm vida, rödvioletta blommorna är mycket iögonenfallande. Varje blomskaft bär visserligen bara en enda blomma men arten växer vanligen i stora, klart lysande ruggar. Bladen är handflikiga med 5-7 flikar. Stjälken är rödaktig och styvhårig. En tjock och inuti kraftigt rödfärgad jordstam hör också till kännetecknen.

Titta också på blodnävans släktingar midsommarblomster, skuggnäva och stinknäva.
Titta också på blodnävans släktingar.
midsommarblomster, skuggnäva, stinknäva.

Allmänna fakta

Frukten hos blodnävan är utdragen till en lång näbb vilket sannolikt givit upphov till namnen röd storknäbb och bergnäbb. Andra namn som blodört och blodrotsgräs är mycket gamla (från 1500 och 1600-talet) och hör samman med den folkmedicinska användningen. I Dalsland kallades, enligt Linné, arten för ormgräs.

Folkmedicinsk användning

I äldre tider har blodnävan använts mot olika typer av blodsjukdomar och även som blodstillande medel.
Blodroten har använts på liknande sätt.
Blodrot har använts på motsvarande sätt.

>
blodnäva, blomma
Stora rödvioletta blommor
blodnäva, blad
Handflikiga blad med 5-7 flikar
blodnäva, blommaStora rödvioletta blommor

blodnäva, bladHandflikiga blad med 5-7 flikar