Nektarspår

Lev och låt leva!


Artlista F-J

A-E Mindre
bastardsvärmare
K-O P-T U-Z
Nässelfjäril Mindre bastardsvärmare Mindre tåtelsmygare Rapsfjäril Silverstreckad pärlemorfjäril
Klicka på bilden för att läsa mer om Mindre bastardsvärmare.

F G H I J
Filipendula vulgaris
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Fumaria officinalis
Galeopsis speciosa
Galeopsis tetrahit

Galium boreale
Galium verum

Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Geranium sanguineum
Geranium sylvaticum

Geum rivale
Geum urbanum

Gnaphalium sylvaticum

Heracleum mantegazzianum
Iris pseudacorus Tyvärr finns ännu
inga arter på J att visa.