Nektarspår

Lev och låt leva!

Tro och fakta om midsommarblomster, Geranium sylvaticum L.

midsommarblomster

När och var ska jag leta?

Midsommarblomster är vanlig i hela Norden. Den börjar ofta att blomma redan i maj men den verkliga högsäsongen kommer vanligen i juni. Växtplatsen är ängar, lundar och dikesrenar.

Hur känner jag igen den?

Arten blir upp till 60 cm hög och blommorna, som sitter parvis, är de största bland näveväxterna, upp till 4 cm i diameter. Blomfärgen, liksom bladformen, varierar men vanligast är den vackert violetta varianten. Midsommarblomster är släkt med bl a blodnävan och har liksom den en kraftig jordstam och flikiga blad. Hos midsommarblomster är de vanligen sjuflikiga. Den art man lättast förväxlar med midsommarblomster är ängsnäva. Ängsnävan har böjda blomskaft under knoppstadiet, misdommarblomster raka.

Allmänna fakta

Midsommarblomster är flerårig. Ett annat namn på arten är skogsnäva. Förutom blodnävan kan du hitta släktingarna blodnäva, stinknäva och skuggnäva på min sida.

Allmänna fakta

Midsommarblomster är flerårig. Ett annat namn på arten är skogsnäva. Förutom blodnävan kan du hitta släktingarna blodnäva, stinknäva och skuggnäva på min sida.
midsommarblomster
Stora violetta blommor
midsommarblomsterStora violetta blommor