Nektarspår

Lev och låt leva!


Artlista O-U

A-G H-N Trädgårdshumla V-Ö
Brynhumla Mörk jordhumla Trädgårdshumla Ängshumla
Din guide genom O-U är trädgårdshumlan.
Klicka på bilden för att läsa mer om arten.

O P Q R S T U
Ormbär
Oxtunga
Penningblad
Pepparrot
Pipdån
Prästkrage
Tyvärr kan inga örter på Q presenteras Revfingerört
Revsmörblomma
Rosling
Ryssgubbe
Rödblära
Rödklint
Rödklöver
Rödplister
Röllika
Skelört
Skogsklöver
Skogskovall
Skogsstjärna
Skogsnoppa
Skogsviol
Skogsvicker
Skuggnäva
Skvattram
Skär kattost
Smultron
Småborre
Smånunneört
Smällglim
Smörblomma
Sommargyllen
Sparvvicker
Stenbär
Stinknäva
Stinksyska
Stor blåklocka
Strandaster
Strimsporre
Styvmorsviol
Svalört
Svärdslilja
Teveronika
Tjärblomster
Tranbär
Trolldruva
Tulkört
Tussilago
Ullkardborre
Ullört