Nektarspår

Lev och låt leva!


Artlista P-T

A-E F-J K-O Rapsfjäril U-Z
Nässelfjäril Mindre bastardsvärmare Mindre tåtelsmygare Rapsfjäril Silverstreckad pärlemorfjäril
Klicka på bilden för att läsa mer om Rapsfjäril.

P Q R S T
Paris quadrifolia

Plantago major
Platanthera bifolia

Polygala vulgaris

Polygonatum odoratum

Potentilla anserina
Potentilla argentea
Potentilla erecta
Potentilla palustris
Potentilla reptans

Primula veris

Tyvärr finns inga arter
på Q att visa
Ranunculus acris
Ranunculus flammula

Rubus saxatilis

Saxifraga granulata

Sedum acre
Sedum telephium

Silene dioica
Silene nutans
Silene vulgaris

Solanum dulcamara
Solidago virgaurea
Stachys sylvatica
Stellaria graminea

Taraxacum
Thymus serpyllum
Trientalis europea

Trifolium arvense
Trifolium fragiferum
Trifolium hybridum
Trifolium medium
Trifolium pratense
Trifolium repens