Nektarspår

Lev och låt leva!

Tro och fakta om skuggnäva, Geranium pyrenaicum Burm.fil.

skuggnäva

När och var ska jag leta?

Skuggnävan finns på gräs- och ängsmark i södra och mellersta delarna av Sverige men den är inte vanlig och de som finns är troligen ursprungligen förvildade. Själv träffade jag på den av en händelse utefter en gräsbevuxen vägkant i Stockholms södra förorter. Blomningen infaller under juni och juli.

Hur känner jag igen den?

Skuggnävan har (som sina släktingar) regelbundna, 5-taliga blommor. De är violetta i tonen och medelstora (1-1,5 cm vida) med 5, djupt urnupna kronblad (se bilden till vänster). Stjälken har utspärrade körtelhår upptill medan blomskaften saknar hår. Arten kan bli upp mot 70 cm men är vanligen mellan 20-50 cm.

Bladen är trubbigt 5-7-flikiga med rund omkrets. De påminner om glansnävans blad men hos den är foderbladen fullständigt uppåtriktade. De övriga släktingar har tydligt en annan form på bladen än skuggnävan så titta på den karaktären när ni artbestämmer.

skuggnäva
Djupt urnupna kronblad
skuggnävaDjupt urnupna kronblad