Nektarspår

Lev och låt leva!

Teori och fakta om solen och soltider

Vår egen stjärna! Vårt eget centrum som vi alla kretsar kring i ett svindlande rymdäventyr. Älskad och fruktad! Livgivande ömt smekande! Brännande uttorkande hänsynslös!

solen

Vad är solen?

Alla stjärnor du ser på himlen är solar. Solen är vår egen stjärna i den spiralformade galaxen Vintergatan. Solen är också det centrum som de åtta planeterna i vårt planetsystem kretsar kring i elliptiska banor. Själv kretsar den kring Vintergatans centrum med en omloppstid på ca 240 miljoner år. Vi på jorden har turen att befinna oss på exakt rätt avstånd från solen, ca 150 miljoner km, för att liv ska kunna existera.

Solen är ca en million gånger större än jorden. Den är ett gasformigt klot där det ständigt sker en atomsammanslagning av väte så att helium bildas. Det krävs hög värme för detta och solen beräknas ha en temperatur på ca 15 miljoner grader Celsius. I sammanslagningen av väteatomerna frigörs stora mängder energi som slungas ut som ljus och värme. Det tar 8 minuter och 19 sekunder för solljuset att nå jorden.

"Nya himlar och en ny jord... förbida vi efter Hans löfte" (Petrus)

Solen är ca 4,6 miljarder år gammal och under uppskattningsvis ytterligare 5 miljarder år framöver kommer den att fortsätta att lysa på ungefär samma sätt som nu. Därefter, när allt väte i solen har omvandlats till helium, börjar en ny fas. Heliumfusion startar vilket innebär att tre heliumkärnor slås samman till en kolkärna. Solen sväller upp av strålningstrycket och blir en röd jätte som slukar en del av sina planeter. Enligt modeller expanderar solen ut till omkring 99% av avståndet till jorden idag. Jorden kan trots detta klara sig från att slukas eftersom solens massa minskar, och med detta också dess dragningskraft, och jordens omloppsbana hamnar längre ut än idag.

För att tunga grundämnen ska kunna bildas krävs riktigt stora solar.Det betyder att vi alla är barn av dessa stora, nu slocknade solar i universum.Vår sol är medelstor och kommer inte att kunna bli så het att den kan förbränna fler grundämnen än helium. När allt helium är slut sjunker den därför ihop till en vit dvärg av ca jordens storlek. Sammandragningen alstrar värme så ännu lyser vår sol men när den dragits samman helt avtar temperaturen. Vår sol slutar lysa och blir en svart dvärg.

Solens effekt på jorden

Solen slungar ut en stor mängd materia, främst elektroner och protoner, cirka en miljon ton per sekund i vad vi kallar solvinden. Solvindens intensitet skiftar och har ett samband med solfläckarna. Man har noterat en cykel på elva år när det gäller solfläckarna. Solvind avlänkas i magnetosfären och ger upphov till norrsken och sydsken. Intensiv solaktivitet kan leda till uppkomst av sk geomagnetisk storm som kan orsaka störningar i elkraftsystemen.

Solen ger oss mat. Ljus från solen driver växternas fotosyntes och utan fotosyntes inga växter, inga växtätare etc etc. Fotosyntesen binder solenergin i en kemisk energiform som vi kan utnyttja. Du kan läsa mer om fotosyntesen genom att följa länken "Om fotosyntes" i menyn ovan.

Soltider i Stockholm

Midvintersolstånd, vårdagjämning, sommarsolstånd, höstdagjämning och så midvintersolstånd igen. Ljushjulet snurrar ett år i taget. Genom att följa länken nedan kan du se de aktuella tiderna för solens upp- och nergång i stockholmstrakten och också få veta hur många dagar det är till närmaste "solstånd".
Solens upp- och nergång i Stockholm