Nektarspår

Lev och låt leva!

Ängsklocka, Campanula patula L.

ängsklocka
Läs tro och fakta om ängsklocka
Åter artlista juliblommor